چرا محصولات هنرکده مروارید ؟

ویژگی های محصول

گروه تولیدی یاس

۵ -عدم همانندی و تشابه فرآورده‌های تولیدی با یکدیگر.

۶- نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد در مقایسه با سایر رشته‌های صنعتی.

۷ – دارا بودن ارزش افزوده‌ی زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.

۸ – قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف

۹- قابلیت انتقال تجربیات و رموز و فنون تولیدی به صورت سینه به سینه و یا طبق روش استاد و شاگردی.

درباره محصول
درباره محصول

هنرکده مروارید

در هنرکده مروارید برای تولید هریک از فرآورده‌های دستی مراحل متعددی طی می‌شود ولی انجام کلیه‌ی این مراحل به وسیله‌ی دست و ابزار و وسایل دستی الزامی نبوده و چنان‌چه تنها قسمتی از مراحل اساسی تولید به این طریق انجام شود، محصول تولید شده با توجه به مواردی که در تعریف ذکر شد، صنایع‌دستی محسوب می‌شود.

ویژگی های محصول

گروه تولیدی یاس

1- انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید توسط دست، ابزار و وسایل دستی.

۲- حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده و امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح‌های مختلف در مرحله‌ی ساخت این‌گونه فرآورده‌ها.

۳-تأمین قسمت عمده‌ی مواد اولیه‌ی مصرفی از منابع داخلی.

۴-استفاده از طرح‌های اصیل، بومی و سنتی

نمونه ای از محصولات: